Christadelphia

Association for Brothers in Christ. Vereniging voor Broeders in Christus

Donations - Giften

We would welcome any form of support. In case you would like to provide us with some financial funds to continue our preaching work you are welcome to donate either via PayPal or by our bankaccount. - Om onze werking te verwezenlijken is financiële ondersteuning steeds welkom. Elke bijdrage, hoe klein ook kan mee bijdragen om onze predikingsactiviteiten verder te zetten. Wij danken u hier voor.

-

Thanks for helping us out to continue our work. - Hartelijk dank om ons verder te helpen ons werk verder te zetten.

Ecclesia Brussel Leuven
0.00 %
Goal: €500.00 | Raised: €0.00 Started: July 6, 2011
Donate Now!
€5.00 €10.00 €25.00
Other: €

Please list me as an anonymous donor
Donate with PayPal

Our first priority goes to Belgium where we have a desert and have to start from scratch. We would like to build out the Ecclesia Brussel-Leuven.- Onze eerste opdracht gaat naar België waar  een grote noodzaak bestaat om een opvangnetwerk te voorzien. Priotirteit ligt in de uitbouw van de kerkgemeenschap of Ecclesia Brussel-Leuven.

Top Donors

  1. No donations have been received for this campaign.

Conected from the early hours - Met ons verbonden van bij de vroege uurtjes

We are thankful for those who wanted to connect with us while this website was in construction:

Logos_Title_Panel.jpgLogos Editors

      Marcus Ampe, founder and manager of this website

Newly connected organisations - Laatst bijgevoegde organisaties

Recently connected organisations or companies:

Recent bijgevoegde organisaties of bedrijven:

 

2010 July 8: Church of the Blessed Hope

2010 July 12: Christadelphian Tidings 

2010 July 20: Toronto Ossington Christadelphians

 

Make sure that we can list your company or organisation also here.

Maak het zo dat wij uw bedrijf of organisatie hier kunnen vermelden.

Supporters

We are thankful for those organisations, companies or even individual people who make our work possible.

Wij zijn dankbaar voor al de organisaties, companies maar ook individuele personen die ons werk mogelijk maken.

 

CBM banner

Christadelphian Bible Mission: CBM 

Chris Edwards 

Belgian Christadelphians - Belgische Christadelphians

Our Favorites to visit - Onze favoriten om te bezoeken

We like to invite you to make a visit to our friends:

Wij nodigen u graag uit om onze vrienden te bezoeken:

 

Christadelphian Multiply Group: Christadelphians

Christadelphian Bible study: Bijbelonderzoekers

Christadelphian Bible Mission: CBM

 

Our Belgian main website/Onze thuishaven: Belgian Christadelphians-Belgische Christadelphians

Bible verse - Bijbel vers

Verse to start the day and to remember:

Vers om de dag mee te beginnen en om in de herinnering op te nemen:

"For God so loved the world that he gave his one and only Son, {Or his only begotten Son} that whoever believes in him shall not perish but have eternal life.” (John 3:16 NIV)

“Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” (Johannes 3:16 NBV)

Donate!

  • 0.00%
    Ecclesia Brussel Leuven Goal: €500.00 Raised: €0.00 0 donations