Christadelphia

Association for Brothers in Christ. Vereniging voor Broeders in Christus

Forums

Post Reply
Forum Home > Beware of the World - Opgepast voor de Wereld > Virussen van onze maatschappij

Marcus Ampe & Belgische Christadelphians
Administrator
Posts: 39

Volgens bepaalde kranten zou Paul Belien (52), oprichter van 'The Brussels Journal' een inspiratiebron van Anders Breivik geweest zijn.

Als journalist wilde hij schrijven maar werd bijna 20 jaar geleden, door Gazet van Antwerpen op staande voet ontslagen.

Elk politiek engagement, onder meer bij de stichting van de VLD, liep eerder op een sisser af. De laatste jaren verdiende hij zijn geld met allerlei schrijfwerk, onder meer voor Vlaams Belang. In september vorig jaar ging hij als medewerker voor de Partij voor de Vrijheid van Geert Wilders aan de slag omdat hij in Vlaanderen toch geen gepast medium vond. Daarom besloot hij met enkele gelijkgezinden om 'rechtse pennen' uit binnen- en buitenland te bundelen. De webstek www.brusselsjournal.com was geboren. Deze voice of conservatism in Europe baarde sindsdien talloze teksten die volgens vele media Anders Breivik sterkte in zijn geloof dat Europa ten prooi valt aan een allesvernietigende islam. Plots wijzen alle beschuldigende vingers in de richting van deze inwoner van Kasterlee.

Maar is het wel zo dat in die Krant en andere recht-toe recht-uit spreekbuizen een ultra rechtse haat wordt gepredikt? Is het zo dat die bepaalde mensen die vinden dat deze wereld afglijdt naar de verdoemenis en daartegen moet een halt geroepen worden, ook geweld zouden gaan prediken en goedkeuren?

Waar ligt een mogelijke voedingsbodem voor de bacteriën en virussen?


Kom er meer over te weten, en hoe wij als Christenen een standpunt moeten innemen, in de volgende artikelen:

Virussen van onze maatschappij

In enkele artikelen schets ik op mijn website "Marcus' Space on Word Press" hoe de armoede in Vlaanderen toe neemt en hoe de verarming in de cultuur en opvoeding een groot deel van de bevolking onder druk brengt.

Een groot probleem waar onze westerse beschaving tegen opkijkt is de teloorgang van de eigen cultuur en de toename van het Islamisme terwijl het Christendom verminderde. Nieuwsbronnen hebben de laatste jaren hun mond ook steeds vol over Islamitische aanslagen in de wereld. "En het Westen keek er naar en lachte er mee."

Hiertegen moest een eerste zet komen van de orde in een apocalyptische oorlog tegen moslims, immigranten en linkse bewegingen om een naar zijn zeggen islamitische poging om West-Europa over te nemen te voorkomen.

Men moest volgens sommigen terug Kruisvaarders hebben die het ware geloof konden verdedigen en de Islamitische ketters naar de verdoemenis helpen. Men sprak van de  Tempeliers, Gods leger op aarde, die uit de schaduw moesten komen.

Volgens Breivik heeft de Tempelorde meerdere cellen in westerse landen en twee in Noorwegen. In zijn manifest schrijft hij dat hij de standpunten bepaalt.

Een te softe houding van de Europese leiders (de dhimmitude) brengt het oude continent politiek en cultureel steeds meer onder islamitische invloed. Het groeiende percentage aan moslims, een gevolg van de immigratie, verstrekt deze tendens.


Lees naast Virussen van onze maatschappij meer in

 1. Breivik geen enkeling
 2. Newsweek vraagt zich af of wij nog onwetend willen houden
 3. De Meest gehate familie in America - inleiding tot vervolg
 4. Doemdenkers en ons lijden
 5. Harold Camping komt met nieuwe dag op de proppen zonder verontschuldiging
 6. Doemdagscenarios
 7. Laatste dagen omroepers


en vindt nog meer in het Engels:

Read more:

 1. Antichrist and The Most Hated Family in America in crisis
 2. Christian fundamentalism as dangerous as Muslim fundamentalism
 3. Problems by losing the borders
 4. Religion, fundamentalism and murder
July 28, 2011 at 4:41 AM Flag Quote & Reply

You must login to post.

Conected from the early hours - Met ons verbonden van bij de vroege uurtjes

We are thankful for those who wanted to connect with us while this website was in construction:

Logos_Title_Panel.jpgLogos Editors

      Marcus Ampe, founder and manager of this website

Newly connected organisations - Laatst bijgevoegde organisaties

Recently connected organisations or companies:

Recent bijgevoegde organisaties of bedrijven:

 

2010 July 8: Church of the Blessed Hope

2010 July 12: Christadelphian Tidings 

2010 July 20: Toronto Ossington Christadelphians

 

Make sure that we can list your company or organisation also here.

Maak het zo dat wij uw bedrijf of organisatie hier kunnen vermelden.

Supporters

We are thankful for those organisations, companies or even individual people who make our work possible.

Wij zijn dankbaar voor al de organisaties, companies maar ook individuele personen die ons werk mogelijk maken.

 

CBM banner

Christadelphian Bible Mission: CBM 

Chris Edwards 

Belgian Christadelphians - Belgische Christadelphians

Our Favorites to visit - Onze favoriten om te bezoeken

We like to invite you to make a visit to our friends:

Wij nodigen u graag uit om onze vrienden te bezoeken:

 

Christadelphian Multiply Group: Christadelphians

Christadelphian Bible study: Bijbelonderzoekers

Christadelphian Bible Mission: CBM

 

Our Belgian main website/Onze thuishaven: Belgian Christadelphians-Belgische Christadelphians

Bible verse - Bijbel vers

Verse to start the day and to remember:

Vers om de dag mee te beginnen en om in de herinnering op te nemen:

"For God so loved the world that he gave his one and only Son, {Or his only begotten Son} that whoever believes in him shall not perish but have eternal life.” (John 3:16 NIV)

“Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” (Johannes 3:16 NBV)

Donate!

 • 0.00%
  Ecclesia Brussel Leuven Goal: €500.00 Raised: €0.00 0 donations