FAQ

About us

 1. What or who is Christadelphia?

  Christadelphia or city of Christ is an association of the Christadelphians or the Community of Brothers and sisters in Christ.  It is the world-wide association for Christadelphians, which are non-trinitarian Christians, meaning that they only believe in 1 God  and not in a Holy Trinity. We try to let others know the Word of God better.

 2. Wie of wat is Christadelphia?

  Christadelphia of stad van Christus is de Gemeenschap van Broeders en zusters in Christus. Het is de wereldwijde vereniging of verbindingsorganisatie voor Christadelphians, welke niet-trinitarische Christenen zijn, wat wil zeggen dat zij slechts in 1 God geloven en niet in een Heilige Drievuldigheid.

 3. What is the aim of Christadelphia?

  Being an open platform for those who want to follow the Master-teacher Jesus (Yeshua) of Nazareth, the Christ or Messiah.

  We want to spread the Gospel of the Good News of the coming Kingdom of God, and bring as many people as possible to accept Christ as their Saviour and God as the Most High Elohim, Almighty God, Creator of heaven and earth, of every one and everything.

 4. Wat is het doel van Christadelphia?

  Wij willen een open platform ter beschikking stellen voor diegenen die de Meester-Leraar Jezus (Yeshua) uit Nazareth, de Christus of Messias willen volgen.

  Wij willen de Gospel verspreiden van het Goede Nieuws van het Komende Koninkijk van God. Alsook willen wij zoveel mensen als mogelijk de ware toedracht lllleren kennen van de Zoon van God.
  Wij willen zoveel mogelijk mensen er toe brengen om Jezus Christus als hun redder te aanvaarden en God als de Hoogste Authoriteit te laten erkennen als de Meest Almachtige Elohim God, Schepper van hemel en aarde, van allen en alles.

Back to top