Forums

The principle of thought: the soul, the person and also the breath of wind, the wind of life. - Het principe van het denken: de ziel, maar ook de Adem van de wind, de levensadem.
New Topic
Forum Home > The Spirit & the Soul - De Geest & de Ziel RepliesViewsLast post by 
No topics.
  New Topic