Forums

God does not delight in punishment or penalties imposing for an offence. - God verheugt zich niet in een straf of in het opleggen van boetes voor een overtreding.
New Topic
Forum Home > Punishment - Straf RepliesViewsLast post by 
Is Lijden een straf van God #3
0926 over a year ago
Is Lijden een straf van God #2
0912 over a year ago
Is Lijden een straf van God #1
01347 over a year ago
Al of niet straf van God
1653 over a year ago
Whether or not punishment from God
1515 over a year ago
  New Topic