Forums

God does not delight in punishment or penalties imposing for an offence. - God verheugt zich niet in een straf of in het opleggen van boetes voor een overtreding.
New Topic
Forum Home > Punishment - Straf RepliesViewsLast post by 
Is Lijden een straf van God #3
01259 over a year ago
Is Lijden een straf van God #2
01253 over a year ago
Is Lijden een straf van God #1
01726 over a year ago
Al of niet straf van God
1903 over a year ago
Whether or not punishment from God
1770 over a year ago
  New Topic