Forums

An act of saving, for sin and its consequences, is provided by God. - Een daad van Redding om ons te sparen voor de zonde en de gevolgen daarvan, wordt verstrekt door God.
New Topic
Forum Home > Salvation - Redding RepliesViewsLast post by 
No topics.
  New Topic