Forums

What is "being a Christian", who can be it, and what are the consequences of it. - Wat betekend en is "een Christen zijn", wie kan het zijn en wat houdt het in.
New Topic
Forum Home > Being a Christian - Christen zijn RepliesViewsLast post by 
Tonen elkaar lief te hebben en zo anderen aantrekken
01063 over a year ago
Love for each other attracting others
01105 over a year ago
What makes a consecrated Christian
04992 over a year ago
  New Topic