Forums

Post Reply
Forum Home > The Rapture - De Wegvoering > Is er een wegvoering na de dood?

Belgian Christadelphians
Site Owner
Posts: 93

Vele Christenen denken dat als zij gedoopt zijn zij na hun dood rechtstreeks naar de hemel gaan. Maar is dat wel zo volgens de Heilige Schrift, Het Woord van God?

 

Op de website van de Belgische Christadelphians wordt er dieper ingegaan op hetgeen er gaat gebeuren met de doden. Uit lezing van de Bijbel zla men tot het besluit moeten komen dat levenden en doden nog beoordeeld zullen worden door Jezus Christus die zal zetelen aan de rechterhand van zijn Vader. Als er dan in de toekomst nog een oordeel geveld zal worden lijkt dit wel overbodig als de mensen dadelijk na hun dood in de hemel, het vagevuur of in de hel zouden geplaats worden, want dan hebben zij hun oordeel al gekregen dadelijk na hun dood.

 

Om meer te weten wat er na uw dood kan gebeuren met u (uw lichaam of uw ziel) raden wij u aan verder te lezen in onderstaande artikelen.

 

Omtrent het afsterven:

https://sites.google.com/site/belgianchristadelphians/sterfelijkheid" target="_blank" rel="nofollow">Sterfelijkheid

Oorzaak van de dood, toestand en mogelijkheden van de doden: https://sites.google.com/site/belgianchristadelphians/dood" target="_blank" rel="nofollow">Dood

https://sites.google.com/site/belgianchristadelphians/lichaamenziel%C3%A9%C3%A9n" target="_blank" rel="nofollow">Lichaam en ziel één

https://sites.google.com/site/belgianchristadelphians/levennadedood" target="_blank" rel="nofollow">Leven na de dood

https://sites.google.com/site/belgianchristadelphians/destaatvanonzedoden" target="_blank" rel="nofollow">De Staat van onze doden

 

Is er een opstanding en wanneer heeft zij plaats:

https://sites.google.com/site/belgianchristadelphians/opstanding" target="_blank" rel="nofollow">Opstanding

https://sites.google.com/site/belgianchristadelphians/opstandingenoordeel" target="_blank" rel="nofollow">Opstanding en Oordeel

De https://sites.google.com/site/belgianchristadelphians/rapture-blootgelegd" target="_blank" rel="nofollow">Rapture of Wegvoering

1. https://sites.google.com/site/belgianchristadelphians/rapture-blootgelegd/rapture-betekenis" target="_blank" rel="nofollow">Wat betekent Rapture of Vervoering?

2. https://sites.google.com/site/belgianchristadelphians/rapture-blootgelegd/rapture-betekenis/toegang-met-christus" target="_blank" rel="nofollow">De vervoering of toegang met Christus

3. https://sites.google.com/site/belgianchristadelphians/rapture-blootgelegd/rapture-betekenis/toegang-met-christus/verzamelen-met-jezus" target="_blank" rel="nofollow">Verzamelen met Jezus Christus

4. https://sites.google.com/site/belgianchristadelphians/rapture-blootgelegd/rapture-betekenis/toegang-met-christus/verzamelen-met-jezus/vervoering-in-de-wolken" target="_blank" rel="nofollow">Vervoering in de wolken

https://sites.google.com/site/belgianchristadelphians/hijdiezitaanderechterhandvanzijnvader" target="_blank" rel="nofollow">Hij die zit aan de rechterhand van Zijn Vader

 

Kan men de boot missen:

https://sites.google.com/site/belgianchristadelphians/reddingverliezen" target="_blank" rel="nofollow">Redding verliezen

https://sites.google.com/site/belgianchristadelphians/reddingdoorvolharding" target="_blank" rel="nofollow">Redding door Volharding

https://sites.google.com/site/belgianchristadelphians/stoffelijketegenovergeestelijkehemel" target="_blank" rel="nofollow">De Hemel verdienen.

October 1, 2010 at 11:08 AM Flag Quote & Reply

You must login to post.