Forums

Post Reply
Forum Home > Belief - Geloof > Discriminatie wegens geloof

Belgian Christadelphians
Site Owner
Posts: 93

In de krant Sunday Telegraph (in juni 2009) wijzen de cijfers uit dat één op de tien kerkgangers zegt te zijn afgewezen door familie vanwege hun religieuze overtuiging. Maar liefst 44 procent zegt te zijn bespot door vrienden, buren of collega's met oog op het christelijk geloof. Verder zegt 19 procent te zijn genegeerd of buitengesloten om dezelfde reden. Vijf procent zou zijn gewaarschuwd hun geloof niet op de werkvloer te delen.

 

ComRes heeft 512 gelovigen tussen 21 april en 1 mei ondervraagd. De vrijwilligers werden geselecteerd uit verschillende christelijke media, liberale publicaties en evangelische websites.

 

Durf jij uitkomen voor je geloof? Welke moeilijkheden heb jij ondervonden toen jij bepaalde keuzes maakte of terwijl je op zoek was of bent? Hoe staat je omgeving tegenover jouw keuzes?

 


December 8, 2010 at 11:30 AM Flag Quote & Reply

You must login to post.