Forums

Post Reply
Forum Home > Belief - Geloof > Moment voor God tijdens winkelen

Belgian Christadelphians
Site Owner
Posts: 93

Prayer Station bidt op straat


 

Winkelende Alkmaarders die tijdens het boodschappen doen behoefte hebben aan geestelijke bijstand, kunnen iedere laatste zaterdagochtend van de maand bidden met de 'bidders' van het Prayer Station. Groepjes gelovigen uit verschillende Alkmaarse kerken spreken de mensen op straat aan en vragen: "Mogen wij met u bidden?"

 

Marian de Boer (57) uit de Pinkster Gemeente Alkmaar, werd een paar jaar geleden geïnspireerd om een gebedsgroep op straat in de kaasstad op te starten, nadat ze een keer had meegedaan met Prayer Station uit Amsterdam. Dit concept is in 1999 uit de Verenigde Staten komen overwaaien. De gebedsgroepen zijn interkerkelijk van samenstelling. De Boer stelt dat bidden echt helpt. "We bidden voor datgene wat mensen zelf aandragen." Zo wordt er bijvoorbeeld gebeden voor mensen die kanker hebben, mensen met huwelijksproblemen, vrouwen die geen kinderen kunnen krijgen en ook voor innerlijke rust en vrede.

 

 


bron: Alkmaars Weekblad


December 8, 2010 at 11:34 AM Flag Quote & Reply

You must login to post.