Forums

Post Reply
Forum Home > Encouragement - Aanmoediging > Aanbidding wanneer alles moeilijk gaat

Belgian Christadelphians
Site Owner
Posts: 93

In ons leven kunnen wij gelukkig veel momenten aantreffen dat het goed tot zelfs zeer goed gaat. In die periodes zijn er veel mensen die niet aan God denken. Anderen vereren God wel, maar wat gebeurt er dan met hen wanneer zij geconfronteerd worden met moeilijkheden. Indien wij opkijken naar God, hoe benaderen wij Hem dan indien wij geconfronteerd worden met de minder aangename kanten van het leven?

 

Geven wij God de schuld van de moeilijkheden die wij ondergaan?

Vervloeken wij God voor onze problemen?

Zien wij een lichtpunt in de duisternis?

Op wie willen wij onze hoop dan wel stellen?

 

Lees verder in > Kracht uit Gods woord: Wijk niet af van problemen


December 8, 2010 at 12:23 PM Flag Quote & Reply

You must login to post.