Forums

Post Reply
Forum Home > A Thought for today - Een Gedachte voor vandaag > Wees Geduldig

Belgian Christadelphians
Site Owner
Posts: 93

"Wat mensen kunnen zeggen of doen, de Bijbel blijft hetzelfde.

God, die bestond vóór de wereld werd gemaakt, verandert niet.

Laat uw ogen maximaal naar de hemel gaan, niet op aarde.

Dingen op aarde zijn meer stabiel voor u

Als uw gevoelens zijn ingesteld op de hemel. "

De Christadelphian - 1886

 

"Daarom geduld, broeders, tot de komst van de Heer.

De boer wacht op de kostbare productie van de bodem,

geduldig zijnd er over, totdat het de vroege en late regen krijgt.

Wees ook u geduldig; sterk uw hart,

want de komst van de Heer is nabij."

Jakobus 5:7-8

 

Heer God ik ben u dankbaar dat ik met volle vertrouwen mag uitkijken

naar de voltooiing van de Verlosser zijn werk.

Op U richt ik mijn ogen en vraag om goedgekeurd te worden

om Uw Koninkrijk te mogen binnen treden.


December 8, 2010 at 12:30 PM Flag Quote & Reply

You must login to post.