Forums

Post Reply
Forum Home > A Thought for today - Een Gedachte voor vandaag > Hoop zo lang u leeft

Belgian Christadelphians
Site Owner
Posts: 93

Ik hoop dat u zo lang leeft als u wilt, maar wat belangrijker is:

dat u net zo lang hoopt als u leeft!

 

'Ook zal de Here u overvloedig het goede schenken, in de vrucht van uw schoot… en de vrucht van uw bodem...'

Deuteronomium 28:11


December 8, 2010 at 12:50 PM Flag Quote & Reply

You must login to post.