Forums

Post Reply
Forum Home > A Thought for today - Een Gedachte voor vandaag > Zuivering

Belgian Christadelphians
Site Owner
Posts: 93

In het Boedhisme stelt men: "Onthouding van vis en vlees, naaktheid, het kaalscheren van het hoofd, het zich besmeren met as, het dragen van ruwe hertenhuiden, het bijwonen van het offervuur; geen enkel van deze veelvuldige boetedoeningen die in de wereld worden uitgevoerd om een einde te maken aan wat niet pluis is, noch toverij, noch offerande, noch slachtingen noch seizoengebonden tradities, zuiveren een persoon die zijn twijfel niet overwonnen heeft."

Ook voor een gelovige komt het er op aan eerst met zichzelf in het reine te komen, zichzelf te kennen en zijn twijfels aan banden te leggen.

 

'Zolang je jezelf niet kent, weet je niets van anderen' & 'Je bent de wereld die je waarneemt.'


December 8, 2010 at 12:51 PM Flag Quote & Reply

You must login to post.