Forums

Post Reply
Forum Home > Denominations - Denominaties > Jezus Christus weggezet als de leider van een religie

Belgian Christadelphians
Site Owner
Posts: 93

"Vandaag de dag wordt Jezus Christus weggezet als de leider van een religie, een prachtig voorbeeld. Dat is hij ook, maar hij is oneindig veel meer; hij is de redding zelf, hij is het goede nieuws van God."

- Oswald Chambers


December 8, 2010 at 12:58 PM Flag Quote & Reply

You must login to post.