Forums

Post Reply
Forum Home > Denominations - Denominaties > Trouw blijven aan de leer van je kerk

Marcus Ampe & Belgische Christadelphians
Administrator
Posts: 39

"We moeten trouw blijven aan de leer van onze kerk, maar daarnaast moeten we ook tegemoet komen aan de persoonlijke opvattingen van anderen," vindt John de Wit , Archdeacon van noordwest Europa in het Anglicaanse bisdom Europa.

Men kan de vraag stellen of het goed is dat tradities van andere soorten geloof worden opgenomen in het Christelijk geloof.

In februari werd Kevin Thew Forrester tot bisschop van de Amerikaanse Episcopale kerk gekozen. Dat hij zich inlaat met bijvoorbeeld Zen-meditatie lijkt geen probleem te zijn voor velen. Maar volgens ons gaat het niet op om boeddhistische handelingen in een christelijke dienst in te voeren.

"Het is goed als je interesse toont in andere religies en er van leert, maar wanneer je door andere invloeden de christelijke boodschap zo aantast dat er geen sprake meer kan zijn van een christelijke boodschap, blijf je niet trouw aan je eigen geloof." vindt ook de Wit.

Het christelijk geloof moet zich distantieren van bepaalde gebruiken die niet in overeenstemming zijn met Gods Woord. Als wij uitkijken om lid te worden van een kerk moeten wij nagaan of in die kerkgemeenschap alles verloopt zodat het in overeenstemming is met Christus zijn leer.


December 8, 2010 at 1:05 PM Flag Quote & Reply

You must login to post.