Forums

Post Reply
Forum Home > Problems - Problemen > Vele problemen gezaaid door ons zelf

Marcus Ampe & Belgische Christadelphians
Administrator
Posts: 39

Veel mensen vergeten dat zij dikwijls zelf verantwoordelijk zijn voor de problemen of moeilijkheden die over hen komen.  Meerdere dingen zijn uitgelokt door voorheen voorgekomen zaken welke zij zlf in de hand zouden hebben kunnen nemen. Boosheid van anderen die tot hen komt kan uitgelokt zijn door eerder vooropgestelde misvattingen of eerdere boosheid.

Alsook vergeten vele mensen dat hun lichamen meestal boekdelen spreekt. Zij zijn er zich meermaals niet bewust van welke houding zij tonen aan de ander, of hoe dat deze verkeerd geïnterpreteerd kan worden.

Wij moeten beseffen dat een zacht of vriendelijk woord boosheid afwendt. Ook al is het niet steeds gemakkelijk om ons kalm te houden of gepast te reageren als de ander kwaad is, moeten wij ons trachten te beheersen en de juiste houding trachten aan te meten om de ander tot bedaren te brengen.

Ook laten wij ons soms opwinden door dingen of personen terwijl wij ons eerder kalm zouden kunnen houden door de dingen in het jusite perspectief te zien of door ze voldoende te kunne relativeren.(2)

Ook moeten wij nagaan wat wij in ons hart dragen en hoe wij over die persoon staan die wij benaderen. Reageren wij wel steeds op de juiste wijze bij bepaalde situaties? Wordt de bepaalde toestand wel juist geïnterpreteerd en wordt er wel in de juiste proporties op gereageerd? (3)

Wat er ook makkelijk gebeurt is dat wij lastig worden wegens ons eigen falen of wegens onze eigen tekortkomingen.(4+5)

Eveneens maken de beperkingen ons lastig. Wij kunnen ons ergeren als ons iets niet lukt, maar indien wij er een ander schuldig aan vinden maken wij ons nog meer lastig. en bij voorkeur zoeken wij de schuld voor iets meestal bij een ander. Hoe weinig durven mensen toegeven dat het eigenlijk aan hunzelf ligt?

Al de dingen die rondom ons gebeuren dragen wij met ons mee maar doen ons ook een houding aan nemen. De gebeurtenissen rondom ons doen ons ook een houding aan nemen en doen ons iets uitstralen.Soms vergeten wij dat onze eigen innerlijke frustraties ook opgemerkt kunnen worden door anderen of bij anderen weer minder graag geziene reacties doen uitlokken.(7)

 

Wij zouden een omgeving moeten creëren gebaseerd op liefde en vrede. Het vergt zelfbeheersing om met zachtaardigheid te reageren, maar daardoor worden vaak problemen uit de wereld geholpen en vredige verhoudingen bevorderd. Alsook moeten wij geduld naar de ander maar ook naar onszelf kunnen opbrengen. soms moeten wij durven kunnen afstand nemen van iets of het naast ons neer leggen hoe moeilijk dit ook kan zijn. (9)

 

Lees meer:

1. Hoe constructief omgaan met woede #1 

2.Woede om moeilijkheden

3.Hoe constructief omgaan met woede #2 Emotie van tegenstand

4. Woede omtrent mislukkingen

5. Hoe constructief omgaan met woede #3 Tekst aanhalingen >

6. Woede & Vleselijkheid

7. Woede verdrukking en pijn

9. Woede opheffing

10. Zij die distels zaait zal stekels plukken

11. Doest thou well to be Angry?

December 8, 2010 at 1:44 PM Flag Quote & Reply

You must login to post.