Forums

Post Reply
Forum Home > Problems - Problemen > Moeilijkheden maar hoop op toekomst

Marcus Ampe & Belgische Christadelphians
Administrator
Posts: 39

Op Hoop tot Leven staan er linken geplaatst naar enkele artikelen die ons even tot denken kunnen zetten over welke weg wij willen uit gaan.

 

Dagelijks worden wij geconfronteerd met moeilijkheden, maar wij mogen

er zeker van zijn dat zij ons niet de grond hoeven in te boren.

 

Aan al de moeilijkheden die over de wereld komen zal er een eind

komen. Prachtige zaken worden ons beloofd, en wij kunnen er zeker van

zijn dat zij waarheid zullen worden. Indien je er niet in gelooft hoef

je maar eens al de voorgaande voorspellingen in overweging te nemen en zien wat er van uit gekomen is.

 

In het boek waarvan verscheidene delen zelfs al 3.500 jaar geleden

geschreven zijn kunnen wij de geschiedenis van de mensheid volgen maar ook de beloften vinden die er zijn uitgesproken.

 

Mohatma K.Gandhi was er bewust van dat indien India en  Groot-Brittannië de leer van Christus zouden volgen zoals neergelegd bij de prediking op de berg, alle problemen opgelost zouden zijn. Daarom is het reeds belangrijk dat wij proberen die stellingen neergelegd in Mattheus hoofdstukken 5 tot zeven nu al waar te maken in onze eigen omgeving.

Dit zal onze levenskwaliteit reeds zeer verbeteren. Maar ook als wij

meer mensen er bewust van laten worden welke weg zij moeten kiezen

zullen wij hier en nu reeds kunnen werken aan de vredesopbouw. Ook al zal geen enkel mens op zich zelf de volledige vrede kunnen verkrijgen

is het belangrijk van eenieder van ons er naar de streven het zo goed

mogelijk te verwezenlijken.

 

Maar samen kunnen wij werken aan een mooie toekomst door de handen broederlijk in elkaar te slaan en al de geboden te onderhouden.

 

Ook al zal de wetenschappelijke wereld nog jaren nodig hebben om de

creatie te kunnen verklaren en helemaal te begrijpen, mogen wij er

verzekerd van zijn dat wij niet hoeven te wachten tot hun doorzicht.

Wij kunnen nu reeds vertrouwen op de Schepper en geloven in Zijn Meester Plan. Het Geloof daar in kan ons verder op weg helpen en Redding brengen.

 


December 8, 2010 at 1:48 PM Flag Quote & Reply

You must login to post.