Forums

Post Reply
Forum Home > The Allmighty God - De Almachtige God > Kan God vlees worden?

Marcus Ampe & Belgische Christadelphians
Administrator
Posts: 39

Kan God vlees worden?

 

De Schriften geven niet direct een antwoord op de vraag of God vlees kan worden. Maar uit de Schriften kunnen we halen dat: God zich zelf niet kan ontkennen . (2 Timotheus 2:13) Zijn heilige naam geeft aan dat de Hij is wie hij is. (Exodus 3:14,15) Als God "is vlees geworden",echter , zou  deze ontkenning impliceren dat Hij de Allerhoogste zou zijn, want zulk menselijk vlees is een beetje lager dan de engelen. - Psalm 8:5: Hebreeën 2:7.


December 9, 2010 at 1:01 PM Flag Quote & Reply

You must login to post.