Forums

Post Reply
Forum Home > Beware of the World - Opgepast voor de Wereld > Aankondigers van Doemsdag

Marcus Ampe & Belgische Christadelphians
Administrator
Posts: 39

In 1947, tijdens de Koude Ooorlog, wordt de doemdagklok (Engels: Doomsday Clock) op zeven minuten voor middernacht gezet om in te gaan als symbolische klok die de doemdag (Engels: Doomsday) zou moeten aankondigen. De  Bulletin of the Atomic Scientists aan de universiteit van Chicago houdt de tijd bij van hoe dicht de mensheid zich bij een kernoorlog bevindt. De bedoeling was om de mate van nucleaire dreiging bij te werken wanneer gebeurtenissenop het wereldtoneel de dreiging versterken of verzwakken.


In vroegere tijden kon men bij verscheiden stammen, zoals de Hopi, Navajo, Cherokee  en Sioux Natie (Lakota, Dakota, Nakota) apocalyptische voorspellingen vinden. De Mayaanse, Azteekse en de Inca apocalyptische voorspelling zijn dus niet de enige beduidende oude Indiase apocalyptische voorspellingsculturen, maar zij zijn de groepen die de geweldigste historische documentatie zouden hebben ontvangen en ons de meest rijkgedocumenteerde gegevens van voorspellingen zouden hebben bezorgd.

Aan het hart van christelijke eindtijdvoorspelling ligt het Boek van de Openbaring volgens Johannes welk over de eeuwen het onderwerp van veel interpretatie en discussie geweest.


Algemeen kan er gesteld worden dat de Apocalyptische voorspelling dikwijls geassocieerd is met godsdienstig geloof, maar toch is er een rijke traditie van apocalyptische voorspelling van andere bronnen. Vele van deze groepen namen voorspelling of wetenschap als hun voornaamst beroep.

Men kan in de overgang van de 19° naar 20° eeuw Edgar Cayce en de Duitse theoloog Overbeck vinden, maar de meest gekende en besproken figuur is de in de vroege 16de eeuw geboren Nostradamus.

Naast Nostrademus,  Melchior Hoffman, Charles Wesley, Joseph Smith, Jehova’s Getuigen zijn er vandaag ook de oude Fred Waldron Phelps en Harold Camping die een hele organisatie achter zich hebben die roepen en schreeuwen dat het einde der Tijden nabij is.

 

 

 

De vele natuurrampen zoals Hurricane Katrina en de 2008 Myanmar Cycloon welke 140.000  mensen dode, plus de verscheiden hevige aardbevingen in Iran,  Indonezië, Haiti, Japan brachten mensen tot bezinning.


Russiche wetenschappers berekenden waarop de asteroïde Apophis zal clashen met onze aardbol en aanschouwen die dag als de Doemdag of Armageddon. Volgens de Russische professor Leonid Sokolov van destaatsuniversiteit van Sint-Petersburg zal op 13 april 2029 Apophis tot op 37 à 38.000 kilometer van de aardegenaderd zijn. Zeven jaar later zou eenbotsing volgen.

 


 

Maar waar staan wij als gelovigen? Wilen wij zoals verscheidene atheïsten geloven dat Nostrademus het bij het rechte eind had of gaan wij af op wat wij uit de Bijbel kunnen leren?


Lees hier meer over in de volgende artikelen:

Doemdagscenarios

Welke dag van de komst

Newsweek vraagt zich af of wij nog onwetend willen houden

Laatste dagen omroepers

De Meest gehate familie in America - inleiding tot vervolg

Antichrist and The Most Hated Family in America in crisis

The great Day of their wrath

May 18, 2011 at 4:31 AM Flag Quote & Reply

You must login to post.