Forums

Post Reply
Forum Home > Punishment - Straf > Is Lijden een straf van God #2

Marcus Ampe & Belgische Christadelphians
Administrator
Posts: 39

Vervolg van Is Lijden een straf van God #1

Wij komen door het lijden van Job en zijn overdenkingen te weten wat er ons ook te wachten kan staan. Ook wij kunnen het zelfde lot beschoren zijn als deze verarmde man. Met momenten kan het ons goed voor de wind gaan en op andere ogenblikken kan het dan weer helemaal verkeerd gaan.

 

Trouwens als men goed nagaat zijn wij door de zondeval van de eerste mens bevlekt met de onmogelijkheid om volmaakt te zijn en vervolgens ook met de onmogelijkheid om alles in volmaaktheid te laten gebeuren. Dat houdt in dat wij dan ook wel eens dingen fout kunnen doen, waardoor dan weer andere dingen verkeerd kunnen lopen. Door dat de ene mens iets verkeerds kan doen kan er voor de ander dan ook iets verkeerds gebeuren. Een ongeluk schuilt in een klein hoekje. Als die mens iets verkeerds doet is het niet God die iets verkeerds doet. Eveneens is het niet God die er dan voor zorgt dat er dan iets verkeerds met een ander mens gebeurt. Wel zou men kunnen zeggen dat God dat dan wel toe laat. Maar dat is een heel andere zaak. Dat is trouwens bij de aanvang der tijden beslecht geworden. Dat was de hele bedoening in de tuin van Eden. Toen was er al tegenstand (satan) tegen God superieure macht. Eva had maar al te graag even veel inzicht als God. Ook Adam had graag het Goed en het Kwaad gekend. Beiden hadden niets anders dan goed, maar doordat zij de kennis wilden verwerven om goed en kwaad te kennen en van de vrucht aten konden zij van dan af ook het Kwaad kennen. Ja van toen af is het kwaad dan ook over de mens gekomen (zie het Boek Genesis). Dat was geen straf van God, maar de keuze van de mens zelf. De mens zelf wenste het te weten wat het zou zijn, dat goede en dat kwade en het verschil tussen beide. Nu kan de mens dat verschil goed aanvoelen. Wij kunnen zeer goed voelen wat er goed is voor ons en wat er slecht is. Nochtans willen er toch nog veel mensen dat verschil tussen goed en kwaad niet graag zien. Liefst houden zij zich in vele gevallen van de domme en dan denken zij dat ze er ook geen last zullen van hebben. Zij vergeten echter dat alles wat zij doen ten goede maar ook ten slechte naar hun kan keren.


Bij Job ging het echter niet over dingen die hij had gedaan en waar hij nu de weerbots van had. Hij lag er helemaal niet aan de oorzaak. Dus kan je de vraag stellen waarom God deze godvruchtige man dan zou straffen? Ook kan je de vraag stellen waarom God Job dan niet ter hulp komt? Maar als God Job ter hulp zou komen werd dan de beschuldiging van Job bewaarheid? Wat kon Job dan bewijzen indien hij zulk een hoge bescherming genoot? buiten het feit dat de tegenstrever Job niet van het leven kon beroven mocht hij alles doen en kon hij al het slechte over die man brengen. Maar daar is reeds genoeg keuze aan slechte of onaangename dingen. en je kan wel stellen dat het geen kleintjes waren die over Job kwamen. Ook hier vandaag zijn er mensen die zeer zware lasten moeten torsen, maar toch ook nog trouw aan God kunnen blijven. Kunnen wij dat?


In de Heilige Schrift kunnen wij meerdere voorbeelden vinden van mensen die zware beproevingen hadden en zich er door wisten te slaan doordat zij ook op god rekenden. En dat is in ieder geval wel een verzekering die wij in de Beloften van God krijgen.

Ook de laatste spreker in het verhaal van Job, ook al is hij de jongste, komt belangrijke dingen zeggen; zo bijvoorbeeld over de losprijs (Job 33:24 36:18 ) en over de mogelijkheid van hoogmoed bij vrome mensen. Maar ook hij kan niet echt een oplossing aanbieden.


Zoals in de andere verhalen van de Heilige Schrift komt God uit zijn verborgenheid te voorschijn en antwoordt Job uit een storm. Dit biedt de oplossing! Maar waarin bestaat die oplossing? Niet hierin dat God vriendelijk zegt: Ja, Job, ge hebt het zwaar gehad, maar dit was om de beschuldiging van de satan te weerleggen. Dit kon Ik je echter niet zeggen want dan zou de toetsing niet zuiver meer zijn. Maar hierin dat God zich vertoont in zijn majesteit. Hij doet geen verantwoording van zijn daden.

Uit de context kunnen wij meer te weten komen over God en in samenspraak met andere teksten uit het Oude Testament kunnen wij verzekerd worden dat de God een God van liefde is die eerder bereid is om de mensen te helpen dan hen te straffen. Uitzonderlijk heeft God hier en daar wel straffen uitgedeeld, maar het is niet van Zijn gewone doen. En vooraleer Hij die straffen had uitgedeeld had Hij die mensen nog meermaals verwittigd en kansen gegeven om zich te keren. Het was tegen de onverbiddelijke tegensparteling van die mensen en hun gortigheid van leven dat God stokken in de spaken van hun wielen stak.


Sommige predikers zeggen nu dat het verval in deze wereld ook wel zo hoog is als in Sodom en Gomorra. De losbandigheid op seksueel vlak loopt de spuigaten uit. De zeden lijken wel totaal verwilderd. De mensen leven er maar op los en doen zo veel mogelijk waar zij zin in hebben. Ze houden weinig of geen rekening met de andere schepsels van de creatie. Plant en dier moeten het vaak ontgelden. Zelfs met de luchtkwaliteit wordt er slecht omgesprongen. Sowieso moeten de mensen daar wel de gevolgen van dragen, maar om het een straf van God te noemen is veel te veel gezegd. Het is gewoon de mensen hun eigen schuld. De natuur betuigd dat zij veel sterker is dan de mens. De natuur kan voor zich spreken. Daar hoeft geen god het voor haar op te nemen. Die mensen die terug grijpen naar de natuurgoden zien misschien het antwoord van die goden in vele gebeurtenissen waar de natuur haar recht op eist, maar deze goden kunnen niets. Jehovah God is de enige Ware God, die dag en nacht maakt en toelaat dat de dingen gebeuren.


Het laten gebeuren van dingen staat niet gelijk met het veroorzaken van dingen.


Lees verder #3

June 30, 2011 at 4:08 AM Flag Quote & Reply

You must login to post.