Forums

Post Reply
Forum Home > Punishment - Straf > Is Lijden een straf van God #3

Marcus Ampe & Belgische Christadelphians
Administrator
Posts: 39

Vervolg van onze bedenkingen bij de rol van God in het Lijden dat wij moeten ondergaan.

Deel 1 en Deel 2

***


De mens heeft de vrije wil en kan keuzes maken. Hij heeft de mogelijkheid gekregen om dingen te ontwerpen, zaken te verwezenlijken, waarbij ook wel het vernietigen van bepaalde dingen kan bij behoren.


In de plaats van God de schuld te geven van de Bestraffer te zijn zouden wij beter eens goed kijken waar de schuld en waar de straf ligt en van waar de straf komt.


Job buigt zich terecht voor de grootheid van God. Dit geschiedt in twee etappes. Eerst openbaart God Zich in zijn scheppingsgrootheid en daarop gewezen zegt Job: ik leg de hand op de mond d.w.z.. ik zal wel zwijgen. Maar daarmee is God niet tevreden. God zegt: als je kritiek hebt op mijn rechtspraak, wees dan zelf maar eens rechter als je kunt. Dan erkent Job ootmoedig dat hij verkeerd gesproken heeft. Hij herroept en doet boete in stof en as (Job 42:6). Hij staat nu weer op het standpunt van in het begin maar verdiept zich verder en erkent de absolute soevereiniteit van God. Wegens de aantoning in  de eindhoofdstukken zou je het boek Job ook als het boek van de soevereiniteit Gods kunnen noemen. Dit is de strekking van dit Bijbelboek.


Ook wij moeten tot het inzicht komen dat het niet God is die straft maar God is die zegent. Wij moeten er ons bewust van zijn dat wij de straf voor onze slechte daden zullen moeten dragen. Maar hier op aarde zullen wij al genoeg te lijden krijgen door al onze worstelingen om te overleven, dat er geen noodzaak is om ons na dit leven nog eens te martelen. Job is er zich ook bewust van dat met de dood er een einde komt aan alle lijden, want dan is het gewoon met alles gedaan. Dan zijn wij niets meer, kunnen niets meer voelen en kan ons niets meer aangedaan worden.

Zij die spreken over een foltering in vuur voor een tijdje (het vagevuur) of voor eeuwig (in de hel) hebben het niet bij het rechte eind en verkondigen iets wat niet volgens de Bijbel, het Woord van God is, dat wij als de enige echte Waarheid aanschouwen. Dat Boek is een boek vol onthullingen en lessen. Indien wij die kennisgeving tot ons willen nemen kunnen wij daaruit lessen trekken die ons zullen kunnen behoeden tegen vele slechte dingen. Maar die zaken die de mensen over ander mensen, dieren en planten brengen, kunnen wij eenvoudig weg niet zo maar tegen houden. Maar wij kunnen er wel iets tegen doen. Wij kunnen in eerste instantie onze stem laten horen en hen wijzen op de gevaren van het ingaan tegen de natuur en het ingaan tegen Gods Wetten. Maar wie niet horen wil moet voelen. De mens heeft vrijheid van beslissen gekregen en moet dan maar zelf de gevolgen van hun beslissingen dragen. Dat ligt dan niet aan God indien zij verkeerde keuzes maakten waardoor er slechte gevolgen op hen afkomen. (Bijvoorbeeld grondverschuivingen na ontbossing.)


Als wij doen zoals Job. Inkeer hebben en Gods soevereiniteit erkennen kunnen wij ons wel beter wapenen tegen de moeilijkheden die de wereld over ons zal brengen. Wij zullen aan veel slechte dingen niet kunnen ontsnappen. Slecht weer maakt ook onderdeel van het natuur gebeuren. Maar wij zullen er ook de goede kanten van leren inzien. Regen is zo noodzakelijk voor de plantengroei en voorziening van voedingsstoffen. En na regen komst steeds zonneschijn.

 

Nu kan God een keer brengen in Jobs lot en als wij voor God kiezen kan Hij dat ook voor ons teweeg brengen.


In het boek Job komt het even ter sprake dat God ook een bemiddelaar zal voorzien en een redder aan ons zal geven. Ook wij zullen die hoop met Job kunnen delen als wij gaan inzien wie Job daarmee bedoelde.


Eerst en vooral is er de Allerhoogste Redder, God Jehovah de Elohim, die vervolgens zijn zoon Jezus (Yeshua) aan de mensheid schonk om als teken van het verbond de tegenstrever zijn beweringen te kunnen ontkrachten. Hier krijgen wij werkelijk een mens, van vlees en bloed, die niet als God geest zou zijn en niet kan sterven. Neen deze Nazareen kon en moest ook afzien. Hij zou zeer veel te lijden hebben en zou ook een moment denken, zoals Job, dat God hem verlaten had. Maar God liet ook hem niet in de steek zoals Hij ook ons niet in de steek zou laten.

Ook al moest Jezus zijn leven bekopen terwijl hij onschuldig was zou hij voor drie dagen in de hel (sjeool, sheool, hades = het graf) moeten blijven. Maar daar gaf God ons een pracht voorbeeld hoe Hij ons kan redden uit de dood en uit alle lijden, want Hij zal er voor zorgen dat wij zullen kunnen opstaan uit de dood. Na de dood, waar wij nog een hele tijd in een toestand van "het niets zijn" zullen verblijven totdat Jezus ons oproept om te oordelen de levenden en de doden, zullen wij als wij door Jezus Christus zullen berecht worden maar als goed worden geoordeeld, de heerlijkheid van het Koninkrijk van God mogen binnen gaan. Daar zal geen lijden of tandengeknars meer zijn, maar eeuwige vrede voor allen en alles.

Daar in dat Koninkrijk van God zullen wij de beloning voor onze goede werken krijgen en zullen wij ten volle mogen aanvoelen dat God niet een god is die straft maar een God is die beloont.


Wens je meer te weten te komen over het Lijden en al of niet straf van God zijn, raden wij u aan om de Bijbelstudie hier over te lezen:

>


Please do find out in the Bible Study at the Christadelphian Ecclesia Brussel-Leuven.

 1. Bad things no punishment from God
 2. Profitable disasters
 3. Facing disaster fatigue
 4. Fragments from the Book of Job #1: chapters 1-12
 5. Fragments from the Book of Job #2: chapters 12-20
 6. Fragments from the Book of Job #3: chapters 21-26
 7. Fragments from the Book of Job #4: chapters 27-31
 8. Fragments from the Book of Job #5: chapters 32-37
 9. Fragments from the Book of Job #6: chapters 38-42
 10. Fragments from the Book of Job #7 Epilogue
 11. Let us recognise how great God is


 

June 30, 2011 at 4:10 AM Flag Quote & Reply

You must login to post.