Forums

Post Reply
Forum Home > The Bible, Word of God - De Bijbel, Woord van God > Wereldse en geestelijke geschriften

Belgian Christadelphians
Site Owner
Posts: 93

Als men kenbaar maakt dat men gelooft dat de Bijbel het Woord van God is tikt men wel eens met de wijsvinger tegen het hoofd en lacht men.

De Bijbel inhoud geloven lijkt wel iets dom en enkel voor gekken. Maar als men dat Boek der Boeken ter hand neemt en doorneemt kan men toch heel wat van de geschiedenis van de mensheid leren. Het is de grootste Bestseller aller tijden maar het is ook een verzameling boeken die veel mensen in het harnas gejaagd heeft.

Ook al is het geen wetenschappelijk boek, staan er zaken in waar mensen pas vele jaren achter kwamen dat het zo was, zoals duizenden jaren eerden in die Heilige Schrift was opgetekend. Het gaat van voedingsinformatie, over gezondheidsinformatie tot natuurkundige waarheden.

Opmerkelijk is ook dat het boek bol staat van voorspellingen waar de historici niet naast kunnen kijken dat deze wereklijk zijn uitgekomen zoals zij voorspeld zijn geworden in het Boek dat wij aannemen als het Woord van God.

Het opmerkelijke dat dit werk de tand des tijds heeft kunnen doorstaan , niettegenstaande de vele weerstand er tegen, bewijst het bijzondere van het opgetekende als men ook ziet welk  een invloed het op zo veel mensen over de gehele wereld heeft kunnen hebben en nog heeft. Al de overschrijvingen blijken ongelofelijk correct gebeurd te zijn. Als men de manuscripten vergelijkt met wat er nu nog gedrukt staat is het ongelofelijk dat na zoveel jaren de teksten nog het zelfde zijn gebleven. Bijna onaangeroerd is het Woord van God overgeleverd van generatie op generatie.

Indien men twijfelt aan de betrouwbaarheid van die verzameling geschriften, moet men ook de vraag stellen in welke mate men dan wel mag vertrouwen op de wereldse geschriften over het verleden.

Meer dan 4000 handschriften van het Nieuwe Testament, of gedeelten er van, zijn tot op heden bewaard gebleven op papyrus en perkament. Over wereldse figuren zijn er minder originele documenten gevonden en lopen de tijden verder uiteen dan de tijd van het leven van de persoon. Nochtans is er geen enkele historicus of classicus die durft te twijfelen aan de authenticiteit van de boeken van Caesar, Plato en andere klassieke auteurs. er loopt een tijds verschil van 750 (Plinius de Jongere) tot zelfs 1600 jaar (Catullus) met voor Caesar slechts 10 manuscripten waarvan de oudste copie van 900 na Christus (=1000 jaar tijdverschil). Van Plato zijn er zelfs slechts 7 kopies waarvan de oudste ook van 900 na Christus terwijl Plato leefde van 427 tot 347 voor Christus.

Betreft Jezus vindt men het John Ryland manuscript als zogezegd oudste document, dat al 130 jaar na Jezus is geschreven. De Bodmer Papyri zijn van 150 na Christus.

Thallus, een historicus, werkzaam omstreeks 52 na Christus in Rome schreef ook over de bijzondere gebeurtenissen die rond Jezus zijn dood afspeelden. De meest gekende wereldse schrijver voor de eerste eeuw is de historicus en bevelhebber der Joodse troepen in Galilea die geboren was in 37 van onze huidige tijdrekening. Zijn "Joodse oorlog" werd in 93 van deze tijdrekening gepubliceerd. Zijn optekeningen over de figuren uit het Nieuwe Testament zijn dus veel dichter op het bestaan van die personen geschreven dan andere historische figuren waar de wereld niet lijkt over te twijfelen. De getuigen van Jezus tijd konden ook de geestelijke geschriften tegen spreken en elke historische vermelding kon ook gewikt en gewogen worden naar waarheid.

Ook archeologische vondsten bevestigen Jezus en andere figuren uit de Heilige Schrift. Zij die twijfelen over het bestaan van Jezus hebben nog veel meer redenen om te twijfelen aan het bestaan van figuren als Julius Caesar, Augustinus, Claudius, Nero, Cicero, enz..

Bekijk de video's op Bijbelonderzoekers en luister naar de historici:

Waarom wij in de Bijbel moeten geloven

Lees verder ook:

De boekrol

Bijbel woord over en van God

Het woord van God of het woord van mensen

Samengestelde werken

Lekker eten dat blijvend is

+

Why Believe the Bible? Internal Evidence

Why Believe the Bible? External Evidence > Megiddo - The Bible

Waarom de Bijbel lezen?

Onzeker over relevantie Bijbel

Oud en Nieuw Testament Niet Dissonant

Oudste Hebreeuwse tekst

Deuteronomium en profetenboeken

September 12, 2011 at 9:05 AM Flag Quote & Reply

You must login to post.