Members - Leden Join Site

We invite all our Brothers and Sisters in Christ, from all over the world to join us and to bring testimonials, expression of their faith and to bring news from their community and ecclesia.

 

Alle Broeders en Zusters van over de gehele wereld kunnen hier lid worden en uitdrukking geven van hun gevoelens, verwachtingen en geloofsovertuiging, alsook nieuws brengen vanuit hun gemeenschap en ecclesia.

Sort by

Belgian Christadelphians
Site Owner
Male
About Me

Leuven Ecclesia of the Brothers in Christ or Christadelphians. Leuvense ecclesia van de Broeders in Christus of Christadelphians.Bijbelvorsers
Member
About Me

Bijbelvorsers of Bijbelonderzoekers brengt verscheidene Bijbelgetrouwe gelovigen te samen die graag het Woord van God wensen te onderzoeken.


Deze vereniging staat open voor alle Ernstige en Vrijë Bijbelonderzoekers en omhelst Russelites, Biblestudents, ex-Jehovah Getuigen, Thomasites, Christadelphians of Broeders in Christus, Nazarener Vrienden, Vrijë Christenen en anderen.


U kan ons op het net vinden op Bijbelvorsers en ons ouder Bijbelvorser Blog plus op Multiply persoonlijk als Bijbelvorsers en bij Bijbelvorsers in  Bijbelonderzoekers.COTBH
Member
Male
About Me


Christadelphian Tidings
Member
Male
About Me


Gods Hope
Member
About Me

Gods hope tries to carry to others the love and hope of God for this world so that they together can share in the hope that is put away for us in Gods Plan and his World that stand for ever.


+++


Gods hoop tracht de liefde en hoop van God voor deze wereld uit te dragen naar anderen

zodat zij samen kunnen delen in de hoop die voor ons is weg gelegd in het Plan van God.


http://www.godshope.netGuido
Member
Male

Logos
Member
Male

Marcus Ampe & Belgische Christadelphians
Administrator
Male
About Me

Having been brought up in a very conservative Roman Catholic family, changed to the non trinitarian Baptist Church before becoming a Belgian Christadelphian.


You are welcome to visit Hoop tot leven - Redding door Christus and my blog.


Opgegroeid in een conservatief Romaans Katholiek gezin veranderde ik na wat kerk-shopping tot de niet-trinitarische Baptisten om uiteindelijk na een zeer ernstig auto-ongeval en een tweede  bijna doodservaring door ernstige Bijbelstudie over te stappen tot de Waarheid zoals zij ook aangenomen wordt door de Broeders in Christus of Christadelphians.


U bent van harte uitgenodigd om Hoop tot leven - Redding door Christus en mijn blog  te komen bezoeken.

 

 
Mark D. Titman
Member
Male
67 years old
About Me

I am a presiding brother of the Church of the Blessed Hope - Unionville, in northeast Ohio, USA.

We are Church of God of the Abrahamic Faith (non-General Conference)


Who is the Patriarch of Jews, Christians and Muslims? / Wie is de aartsvader van Joden,Christenen en Moslims?

Abraham


Mirianuu
Member
Female
About Me

I trust in GodNicholas Kneffler
Member
Male
73 years old
About Me


boundherzvelo
Member
Female
42 years old

candytjeb
Member
Female
53 years old
About MeWho is the Patriarch of Jews, Christians and Muslims? / Wie is de aartsvader van Joden,Christenen en Moslims?

god


ceatensali
Member
Male

lilian209
Member
Female
34 years old
About Me

I am a decent and honest Africa girl: So respectful and loyal to people around me: I need a serious and understanding life partner


Who is the Patriarch of Jews, Christians and Muslims? / Wie is de aartsvader van Joden,Christenen en Moslims?

Jesus


zatina
Member
Female