Members Area

Recent Blog Entries

Recent Photos

Recent Forum Posts

Newest Webs Members

Conected from the early hours - Met ons verbonden van bij de vroege uurtjes

We are thankful for those who wanted to connect with us while this website was in construction:

Logos_Title_Panel.jpgLogos Editors

      Marcus Ampe, founder and manager of this website

Newly connected organisations - Laatst bijgevoegde organisaties

Recently connected organisations or companies:

Recent bijgevoegde organisaties of bedrijven:

 

2010 July 8: Church of the Blessed Hope

2010 July 12: Christadelphian Tidings 

2010 July 20: Toronto Ossington Christadelphians

 

Make sure that we can list your company or organisation also here.

Maak het zo dat wij uw bedrijf of organisatie hier kunnen vermelden.

Supporters

We are thankful for those organisations, companies or even individual people who make our work possible.

Wij zijn dankbaar voor al de organisaties, companies maar ook individuele personen die ons werk mogelijk maken.

 

CBM banner

Christadelphian Bible Mission: CBM 

Chris Edwards 

Belgian Christadelphians - Belgische Christadelphians

Our Favorites to visit - Onze favoriten om te bezoeken

We like to invite you to make a visit to our friends:

Wij nodigen u graag uit om onze vrienden te bezoeken:

 

Christadelphian Multiply Group: Christadelphians

Christadelphian Bible study: Bijbelonderzoekers

Christadelphian Bible Mission: CBM

 

Our Belgian main website/Onze thuishaven: Belgian Christadelphians-Belgische Christadelphians

Featured Products

Bible verse - Bijbel vers

Verse to start the day and to remember:

Vers om de dag mee te beginnen en om in de herinnering op te nemen:

"For God so loved the world that he gave his one and only Son, {Or his only begotten Son} that whoever believes in him shall not perish but have eternal life.” (John 3:16 NIV)

“Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” (Johannes 3:16 NBV)

Upcoming Events

Recent Prayer Requests

Donate!

  • 0.00%
    Ecclesia Brussel Leuven Goal: €500.00 Raised: €0.00 0 donations

Share our site with your favorites - Deel deze website met je favorieten

Nice that you've come to see us. For youre friends may also like to get to know us, so do not hesitate to inform them of our presence on the net. 

Leuk dat u bij ons langs gekomen bent. Voor vrienden van u  kan het ook fijn zijn om ons te leren kennen, daarom, aarzel niet om hen op de hoogte brengen van onze aanwezigheid op het net.

AddThis Social Bookmark Button

 

Connect with Facebook

Let your friends on Facebook know us, and when you liked our site, mark it.

Laat je vrienden op Facebook van ons bestaan weten en als u genoten hebt van uw verblijf hier noteer het dan.

Share with others - Deel met anderen

Let others know us.

Laat anderen ons kennen.

 

 

Keep in touch - Blijf op de hoogte

If you would like to be kept informed when something changes on this website, you can let us know and we bring you free up to date of the changes. 

Indien u graag op de hoogte wordt gehouden wanneer er iets verandert aan deze website, kan u dit ons laten weten en brengen wij u gratis op de hoogte van de veranderingen.