Members Area

Recent Blog Entries

Recent Photos

Recent Forum Posts

Newest Webs Members

Conected from the early hours - Met ons verbonden van bij de vroege uurtjes

We are thankful for those who wanted to connect with us while this website was in construction:

Logos_Title_Panel.jpgLogos Editors

      Marcus Ampe, founder and manager of this website

Newly connected organisations - Laatst bijgevoegde organisaties

Recently connected organisations or companies:

Recent bijgevoegde organisaties of bedrijven:

 

2010 July 8: Church of the Blessed Hope

2010 July 12: Christadelphian Tidings 

2010 July 20: Toronto Ossington Christadelphians

 

Make sure that we can list your company or organisation also here.

Maak het zo dat wij uw bedrijf of organisatie hier kunnen vermelden.

Supporters

We are thankful for those organisations, companies or even individual people who make our work possible.

Wij zijn dankbaar voor al de organisaties, companies maar ook individuele personen die ons werk mogelijk maken.

 

CBM banner

Christadelphian Bible Mission: CBM 

Chris Edwards 

Belgian Christadelphians - Belgische Christadelphians

Our Favorites to visit - Onze favoriten om te bezoeken

We like to invite you to make a visit to our friends:

Wij nodigen u graag uit om onze vrienden te bezoeken:

 

Christadelphian Multiply Group: Christadelphians

Christadelphian Bible study: Bijbelonderzoekers

Christadelphian Bible Mission: CBM

 

Our Belgian main website/Onze thuishaven: Belgian Christadelphians-Belgische Christadelphians

Featured Products

Bible verse - Bijbel vers

Verse to start the day and to remember:

Vers om de dag mee te beginnen en om in de herinnering op te nemen:

"For God so loved the world that he gave his one and only Son, {Or his only begotten Son} that whoever believes in him shall not perish but have eternal life.” (John 3:16 NIV)

“Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” (Johannes 3:16 NBV)

Upcoming Events

Recent Prayer Requests

Donate!

  • 0.00%
    Ecclesia Brussel Leuven Goal: €500.00 Raised: €0.00 0 donations

Biblestudy tools - Bijbelstudie hulpmiddelen

 

For Bible study use on the computer we recommend in the first instance the very practical OnlineBible Software that we gladly can offer you for free thanks to Importantie Holland.

 Voor uw Bijbelstudie te vergemakkelijken raden wij u het meest praktische computerprogramma OnlineBible aan dat wij hier gratis aanbieden dankzij Importantia Nederland mogen offreren.

Download het gratis Online Bijbel Startpakket met update


 Download gratis Online Bijbel
(Startpakket / Update)
Download Free Bible Program - Starterskit / Update

Brother Marcus Ampe has been busy for some years to transfer notes from Christadelphians to add into modules, these modules can be ordered by him.

Broeder Marcus Ampe is reeds enkel jaren notas van Christadelphians aan het omzetten in toevoegbare modules, Deze toe te voegen modules kunnen bij hem besteld worden.  

On the other hand can we also offer the free the Sword Program from CrossWire Bible Society's free Bible software project, with some interesting Christadelphian modules:

Anderzijds kunnen wij het programma TheSword van CrossWire Bible Society's free Bible software project, ook gratis aanbieden met enkele eigen Christadelphian modules:

The SWORD Project

When you downloaded the program you can ad following modules:

Als u het programma geplaatst hebt in uw mappen op uw computer kan u volgende modules downloaden:

First there is The Daily Reading Plan used by most of the Christadelphians wich comes under the Daily Devotional

Eerst is er het Dagelijks leesplan om uw Bijbelstudie te vergemakkelijken, geleverd in a Dagelijkse Devotie die als pop-up bij de Sword Bijbel Software kan gebruikt worden.

 Daily Reading Plan Sword Module

Next you can place references and commentaries in the module Commentary.

Vervolgens kan u in de map Commentary de commentaren ren refeferenties plaatsen.

read.thepositiveword.com references Sword Module

An other recommendable electronic Bible Study tool is e-Sword. This practical feature is rich and user friendly with more capabilities than you would expect in a free software package.

However, if you would like to have the full version of e-Sword then this would work out to be more expensive than the much more comprehensive OnlineBible Software where a subscription can be provided so that you always stay up to date with newly published Bibles and theological works.

Naast bovenstaande programmas kunnen wij ook e-Sword aanraden. Dit praktische instrument heeft veel mogelijkheden en is gebruiks vriendelijk met meer capaciteiten dan u in een vrij softwarepakket zou verwachten.

Indien u echter de volledige versie er van zou willen nemen komt dat duurder uit dan de veel uitgebreider OnlineBible waar ook een abonnement kan op voorzien worden zodat men steeds up-to date blijft met nieuw verschenen Bijbels en theologische werken.

Download e-Sword Now

 

For Books and booklets we advice you to our page Library.

Voor boeken en brochures die u kan ophalen om op uw computer te lezen of af te drukken verwijzen wij naar de Boeken en Brochures pagina: bibliotheek > Library

Please do also find several pamplets:

Verscheidene pamfletten kan u ook downloaden op

Bible Education Pamplets on line