Members Area

Recent Blog Entries

Recent Photos

Recent Forum Posts

Newest Webs Members

Conected from the early hours - Met ons verbonden van bij de vroege uurtjes

We are thankful for those who wanted to connect with us while this website was in construction:

Logos_Title_Panel.jpgLogos Editors

      Marcus Ampe, founder and manager of this website

Newly connected organisations - Laatst bijgevoegde organisaties

Recently connected organisations or companies:

Recent bijgevoegde organisaties of bedrijven:

 

2010 July 8: Church of the Blessed Hope

2010 July 12: Christadelphian Tidings 

2010 July 20: Toronto Ossington Christadelphians

 

Make sure that we can list your company or organisation also here.

Maak het zo dat wij uw bedrijf of organisatie hier kunnen vermelden.

Supporters

We are thankful for those organisations, companies or even individual people who make our work possible.

Wij zijn dankbaar voor al de organisaties, companies maar ook individuele personen die ons werk mogelijk maken.

 

CBM banner

Christadelphian Bible Mission: CBM 

Chris Edwards 

Belgian Christadelphians - Belgische Christadelphians

Our Favorites to visit - Onze favoriten om te bezoeken

We like to invite you to make a visit to our friends:

Wij nodigen u graag uit om onze vrienden te bezoeken:

 

Christadelphian Multiply Group: Christadelphians

Christadelphian Bible study: Bijbelonderzoekers

Christadelphian Bible Mission: CBM

 

Our Belgian main website/Onze thuishaven: Belgian Christadelphians-Belgische Christadelphians

Featured Products

Bible verse - Bijbel vers

Verse to start the day and to remember:

Vers om de dag mee te beginnen en om in de herinnering op te nemen:

"For God so loved the world that he gave his one and only Son, {Or his only begotten Son} that whoever believes in him shall not perish but have eternal life.” (John 3:16 NIV)

“Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” (Johannes 3:16 NBV)

Upcoming Events

Recent Prayer Requests

Donate!

  • 0.00%
    Ecclesia Brussel Leuven Goal: €500.00 Raised: €0.00 0 donations

Bible verse - Bijbelvers

Just an other Bible verse to think of:

Even nog een ander vers om over na te denken:

Worldly Reflection and quote - Wereldse aanhaling en reflectie

Even ordinary mortals can say something that can make their fellow brothers to further think about the saying or to apply it in their lives.

Ook gewone stervelingen kunnen iets zeggen waar hun medebroeders verder kunnen over nadenken of het gezegde toepassen in hun leven.

Quote of the Day

Wonders of creation - wonderen van de schepping

Men created by God, received many gifts, and each human person should use his or her gifts to share with others and to brighten up life. 
We can enjoy the beauties other people created.

De mens geschapen door God, heeft meerder gaven ontvangen. Ieder persoon moet gebruik maken van zijn of haar gaven om deze met anderen te delen en hun leven op te fleuren . We kunnen genieten van de schoonheid die andere mensen hebben gemaakt.